Licht op Herinnering

Donateurs / Giften / Sponsoren

Licht op Herinnering is afhankelijk van giften en donateurs om de realisaatie jaarlijks te verwezenlijken.

U kunt donateur worden.
Wilt u Licht op Herinnering ondersteunen dan kunt u een gift of donatie overmaken op 
Gironummer NL54 INGB 0005 064 194 t.n.v. Stichting Licht op Herinnering te Apeldoorn.

Sponsoren
Door samenwerking met en het enthousiasme van verschillende bedrijven, kan Licht op Herinnering plaatsvinden.

Gemeente Apeldoorn
DSA-AVL
(uitlichten begraafplaats)
ADLJ
TéBé Evenementen (tenten, kramen, tafels, mankracht)
VOS Noodstroom
Bloemisterij Labberton
Central Park, coffee and tea
Fletcher Hotel Apeldoorn
Spar Koning Lodewijklaan
Beukenhorst koffie
Drukkerij Van Hierden

Vertelgenootschap Apeldoorn
Bonenberg's Groente- & Fruithandel Apeldoorn

Echte Bakker Keurhorst Apeldoorn

Uitvaartverzorging Kramer
Monuta Charity Fund
Van de Weerd Uitvaartzorg

Anneke Maas - The Stylling Company
Hans Bruinsma - fotograaf

Particuliere ondersteuning