Licht op Herinnering

Initiatiefgroep

Sinds 2008 vindt deze wijze van herdenken plaats op de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn.
Rouwtherapeut Grietje VermeerMirjam Verweij, verpleegkundige en coördinator vrijwillige terminale zorg vormen het Stichtingsbestuur. De projectgroep fungeert geheel op vrijwillige basis. 
De initiatiefnemers willen LOH zo onafhankelijk mogelijk en vooral door de steun van diverse Apeldoornse sponsoren en particulieren laten plaatsvinden.