Licht op Herinnering

Initiatiefgroep

Sinds 2008 vindt deze wijze van herdenken plaats op de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn. De werkgroep fungeert geheel op vrijwillige basis. De initiatiefnemers willen LOH zo onafhankelijk mogelijk en vooral door de steun van diverse Apeldoornse sponsoren en particulieren laten plaatsvinden.

In 2008 organiseerde Alinde Vrolijk (zangeres en ritueelbegeleidster), Mirjam Jansen (eigenares Levenswinkel de Brug) en Maria de Greef (uitvaartonderneemster en rouwtherapeut in Apeldoorn) voor het eerst een herdenkingsavond. Toen nog Allerziel Alom naar een idee van Ida van Lee. Hiervoor werd de begraafplaats aan de Soerenseweg gekozen.

In 2009 sloot Grietje Vermeer (rouwtherapeut) zich bij de werkgroep aan.
In 2010 veranderde de naam in Licht op Herinnering en maakte de stichting zich los van Allerzielen Alom.
in 2011 sloot Mirjam Verweij (verpleegkundige en coordinatrice palliatieve zorg zich bij de stichting aan.
Steeds meer mensen gingen de herdenkingsavond bezoeken.
In 2014 stopte Mirjam Jansen.
In 2014 werd besloten geen Licht op Herinnering te organiseren mede omdat het budget te krap was.
In 2015 werd de herdenkingsavond weer georganiseerd.
In 2016 overleed Alinde Vrolijk, organisatrice van het eerste uur. Zij is op de begraafplaats aan de Soerenseweg begraven.
In 2017 stopte Maria de Greef en zij gaf het stokje over aan Nicole van den Bos (uitvaaronderneemster) en Atie Andriessen (coach en hypnotherapeut).
In 2018 stopte Grietje Vermeer en stapte Anita Reijerink (Amelius kindermandjes) in.
Ook dit jaar hopen wij op een mooie en waardevolle herdenkingsavond.